Obrazek tła
Witamy na stronie Stowarzyszenia
Miłośników Gminy Pacanów
  1. O nas
  2. Aktualności
  3. Dokumenty
  4. Projekty
  5. Ogłoszenia
  6. 1% OPP
  7. Kronika

Informacje

Adres:
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Konto bankowe:
96 8517 0007 0040 0400 2189 0001
Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec Zdrój o/Pacanów

Numer KRS
w Krajowym Rejestrze Sądowym:
0000171631

Stowarzyszenie Miłośników
Gminy Pacanów
jest Organizacją Pożytku Publicznego

Napisz e-mail do nas
Strona internetowa SMGP używa plików cookies. Korzystanie z niej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Jeśli nie akcepujesz cookies z naszej strony, po prostu jej nie przeglądaj.


© Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów
Projekt i kodowanie Sławomir Cudny 2016

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów jest dobrowolną, samorządną organizacją pozarządową, mającą status organizacji pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren kraju, a przede wszystkim obszar Gminy Pacanów. Celem działania Stowarzyszenia jest pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz stałego rozwoju Gminy Pacanów w zakresie: społeczno - gospodarczym, kulturalno - oświatowym oraz ochrony środowiska naturalnego. Zajmujemy się także inicjowaniem i inspirowaniem działań oraz współdziałaniem z władzami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie opracowania, aktualizowania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony naturalnego środowiska i złóż zasobów naturalnych, rekreacji, rozwoju kultury i oświaty. Naszym celem jest popularyzacja Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie i popularyzacja legendy o Koziołku Matołku. Głównym jednak zadaniem, jakie na siebie przyjęliśmy jest pomoc ludności w postaci rozdysponowywania żywności pochodzącej z Banków Żywności. Siedzibą Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów jest Pacanów, woj. świętokrzyskie, powiat buski.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów

Włodzimierz Pytko - prezes Zarządu SMGP
Michał Kumoń - wiceprezes Zarządu SMGP
Sylweriusz Tomalski - sekretarz Zarządu SMGP
Jolanta Wiktorowicz - skarbnik Zarządu SMGP
Anna Wróbel - członek Zarządu SMGP
Mirosława Siwiec - członek Zarządu SMGP
Joanna Kopczyk - Dziekan - członek Zarządu SMGP

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów

Mieczysława Kondek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej SMGP
Emilia Kotlarz - członek Komisji Rewizyjnej SMGP
Jan Łuszcz - członek Komisji Rewizyjnej SMGP
Zofia Matusik - członek Komisji Rewizyjnej SMGP

Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną pod nr KRS 0000171631. Jako taka, organizacja jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku. Otrzymane tą drogą środki finansowe przeznaczamy na realizację celów statutowych oraz bieżącą działalność. Wszystkich, którzy tą drogą zechcą wesprzeć nasze działania zachęcamy do przekazania tej kwoty, natomiast za wpłaty już otrzymane dziękujemy. Szczegóły dotyczące sposobu przekazania 1% podatku omówione są w zakładce 1% OPP.